DO TERÉNU!

Ing. Johana Hrnková

Září 2020

Hurá do terénu!

Po připravení veškeré parády od vybavení až po preventivní oblaka repelentu je na čase abych konečně vyrazila do terénu. Moje loviště nejsou úplně obvyklá, zaměřuji se na místa chovu netradičních a exotických zvířat. Nepředstavujte si zoo, ale spíše farmy s mléčnými buvoly kaferskými, nebo s velbloudy, nebo s pštrosi, nebo antilopami...no asi byste se divili co takových farem v Česku je. Jednou z hlavních hvězd je ale oblast přírodní rezervace v Milovicích.

Vlajkování mezi lamami

Zdejší chov polodivokých zubrů, koní a praturů vytváří unikátní příležitost k výzkumu jak výskytu klíšťat v oblastech spasených a obývaných velkými býložravci, tak k zkoumání vlivu klíšťat (rozumějme klíšťaty přenosných onemocnění) právě na tyto v Čechách nepůvodní druhy. Pro zjištění přítomnosti patogenů je potřeba zvířatům udělat rozbor krve. Jelikož ale nejsem veterinář, ale pouze jednoduchý lovec, obstarávají tuto práci za mě kolegové zběhlí ve veterinárních zákrocicích. Výsledky z laboratorních vyšetření se pak párují s množstvím nalezených klíšťat no a základ vědeckého poznání je na světě!

Vlajkování

V roce 2019, kdy náš výzkum začínal, mi bohové lovu příliš nepřáli. Jednalo se o rok extrémního sucha i teplot a kdo četl pozorně jistě ví, že to jsou jedny z klíčových faktorů ovlivňující výskyt klíšťat. Sběry probíhaly především v Milovicích a také v oblasti Dívčích hradů v Praze, kde se plánují „ubytovávat“ někteří koně Przewalského z Pražské zoologické zahrady. Oblast Dívčích hradů je známým vycházkovým místem pro mnohé pražany a tudíž se jedná o zajímavou oblast nejen ve spojení s exotickými druhy zvířat. Sběry začaly v květnu a to už nám vedra panovala plnou silou, názorně ukazujíc jak se hlavní sezóny klíšťat liší i rok od roku. Zrovna v roce 2019 sezóna pravděpodobně začínala již v březnu či únoru. Upečená dokřupava s malými počty úlovků jsem proklínala počasí i klíšťata schovávající se někde u chladnější půdy. Paradoxně ani chladnější podzimní sezona nepřinesla kýžené stovky klíšťat a mě nezbylo než jen doufat že rok 2020 přinese lepší lovecké podmínky...mé modlitby byly vyslyšeny a sezóny krásně kulatého roku přinesly zástupy klíšťat dohánějících nečinnost v roce 2019. O dramatické sezóně 2020 už ale příště! Můžete se těšit na popis blízkých setkání s nebezpečnými pratury, dobromyslnými buvoly, či vznešenými velbloudy...a samozřejmě s mnoha a mnoha klíšťaty!

V terénu